Anders NæssTelefoni salg/teknisk
    (+47) 33 13 13 31 an@ltl.as

    Anders har arbeidet hos oss siden 2013 og har mange år bak seg innen telefoni og samband. Han er opptatt av at kundene kan kommunisere med gode løsninger på en kostnadseffekt plattform. Anders arbeider både med salg og tekniske løsninger innen kommunikasjon.